Plastic Compound

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ สร้างสรรค์เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า

เม็ดพลาสติกคอมปาวด์คุณภาพสูงที่เป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญและเป็นสินค้าหลักของบริษัทด้วยคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่ลูกค้าสามารถเป็นผู้เลือกผลิตภัณฑ์ตามสูตรมาตรฐานและสามารถปรับสูตรได้ตามต้องการจึงได้รับความนิยมนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ทั้งการผลิตสายไฟและสายเคเบิล ท่อสายยาง งานประกอบชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ งานฉีดและขึ้นรูปชิ้นงานต่างๆกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทพีวีซีคอมปาวด์ สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลัก คือ พีวีซีคอมปาวด์แบบนิ่ม
พีวีซีคอมปาวด์แบบแข็ง และพีวีซีคอมปาวด์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์

พลาสติกพีวีซี
(PVC Compound)

บริษัทฯ เริ่มผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC compound) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่หลายหลาย อาทิ อุตสาหกรรมผลิตสายไฟและสายเคเบิล ท่อสายยาง งานประกอบชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ งานฉีดและขึ้นรูปชิ้นงานต่างๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทพีวีซีคอมปาวด์ สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลัก คือ พีวีซีคอมปาวด์แบบนิ่ม
พีวีซีคอมปาวด์แบบแข็งและพีวีซีคอมปาวด์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์

พลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม
(Soft PVC Compound)

พลาสติกพีวีซีแบบนิ่มที่มีคุณสมบัติในด้านความทนทานและความยืดหยุ่นสูง สามารถลดแรงกระแทก ไม่เป็นสื่อนำไฟ ทนต่อความร้อนได้ดี

  • พีวีซีเกรดงานสายไฟและสายเคเบิล

ผลิตภัณฑ์หลักเป็นกลุ่มงานสายไฟแรงดันไฟต่ำ ทั้งสายไฟหุ้มด้านในและหุ้มด้านนอกตามมาตรฐาน IEC60227-1 และสายไฟฟ้า
แรงดัน 1 kV ถึง 30 kV ตามข้อกำหนด IEC 60502-1
และ 60502-2 หรือตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่ตรงกับการใช้งานของลูกค้า

  • พื้นรองเท้า
  • งานท่อและสายยาง
  • การฉีดเข้าแม่พิมพ์ การรีดเข้าแม่แบบ

พลาสติกพีวีซีแบบแข็ง
(Rigid PVC Compound)

เป็นเม็ดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ไม่อ่อนตัว มีความแข็งแรง เหนียว และทนแรงกระแทก โดยกลุ่มเม็ดพลาสติกพีวีซีในกลุ่มนี้สามารถนำไปใช้ในงานฉีดเข้าแม่พิมพ์ การอัดรีด และการเป่าฟิล์ม ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่ลูกค้าต้องการเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขอบคิ้วเฟอร์นิเจอร์ ข้อต่อพีวีซี และชิ้นงานที่ต้องการพื้นผิวที่เรียบ

พีวีซีคอมปาวด์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์

เม็ดพลาสติกที่ผลิตขึ้นเพื่อเอื้อต่อการนำไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น สายน้ำเกลือ ถุงฟอกไต ถุงใส่เลือด ท่อดูดเสมหะ
โดยเม็ดพลาสติกประเภทนี้จะใช้สารประกอบพีวีซีเกรดทางการแพทย์ทั้งหมดทั้งยังมีการตรวจสอบพร้อมประเมินคุณภาพ
และความปลอดภัยของสารประกอบอยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในเม็ดพลาสติกของเรา

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ของเอดีบี

เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ที่ลูกค้าสามารถเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติทั้งในด้านสี ความแข็งแรง ความทนทาน
โดยบริษัทพร้อมด้วยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมเข้าร่วมรับฟังความต้องการและสานต่อความต้องการ
ด้านเม็ดพลาสติกเหล่านั้นให้เป็นจริง ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งในด้านคุณสมบัติ
และมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ปราศจากสารเคมีต้องห้ามเป็นส่วนประกอบ

ADB พร้อมส่งเม็ดพลาสติกคุณภาพ ให้กับหลากหลายอุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือสิ่งของใช้สอยทั่วไปในชีวิตประจำวัน ด้านอุปโภคและบริโภค เราได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่น เพราะสินค้าของเรามีคุณสมบัติที่พิเศษ น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน และมีคุณสมบัติที่หลากหลาย สามารถพัฒนาคุณสมบัติสินค้าได้ตามที่ผู้ประกอบการต้องการ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ภายในบ้าน

เม็ดพลาสติกคอมเป็นองค์ประกอบในงานเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในด้าน อาทิ ขอบคิ้วเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนแอร์ ด้ามจับสำหรับอุปกรณ์ ด้วยจุดเด่นของวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทาน

อุตสาหกรรมยานยนต์

เม็ดพลาสติกถูกนำไปเป็นส่วนประกอบที่สามารถนำไปฉีด หรือขึ้นรูปในเครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ ขอบหน้าต่างรถยนต์ โดยมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ของ ADB ถูกนำไปผลิตเป็นข้อต่อท่อพีวีซี (fitting) ท่อพีวีซี รางเดินสายไฟ ขอบหน้าต่าง ข้อต่อวาล์ว เนื่องจากมีความแข็ง เหนียว และทนแรงกระแทกได้ดี

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ลูกค้าหลักของ ADB เป็นโรงงานผลิตสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ นำไปผลิตเป็นสายไฟฟ้าคุณภาพสูง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าด้วยการนำพลาสติกเป็นฉนวนและปลอกนอกหุ้มสายไฟ และสายเคเบิ้ลต่างๆ เช่น สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ สายไฟฟ้าในอาคาร สายไฟปลั๊ก หัวปลั๊ก

อุตสาหกรรมรองเท้า

รองเท้าแบรนด์ดังหลากหลายแบรนด์ เลือกใช้เม็ดพลาสติกคอมปาวด์จาก ADB เป็นส่วนประกอบในขั้นตอนการทำพื้นรองเท้า รองเท้าบูธ รองเท้าแฟชั่น เพื่อให้พื้นรองเท้ามีความทนทานต่อการสึกกร่อน และมีน้ำหนักเบา

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์

เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ของ ADB ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้ช่วยชีวิต แปรสภาพเป็น สายน้ำเกลือ ถุงน้ำเกลือ ถุงบรรจุเลือด ถุงฟอกไต ฯลฯ ตามมาตราฐานการผลิตระดับสากล.


“ADB พร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

BUY NOW