ADB BIO ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยและบริษัทสมาชิกมอบถุงขยะพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ให้แก่โครงการ “ไม่เทรวม” เพื่อคัดแยกขยะของกรุงเทพมหานคร

BUY NOW